Gripande om WWII ur en ny synvinkel

FILMEN

Det är alltid intressant att få händelser kring andra världskriget berättade ur ett annat perspektiv än de ofta allenarådande brittiska och i synnerhet amerikanska. "Infödd soldat" är en fransk film om de soldater som under andra världskriget kom från olika kolonier för att försvara moderlandet. Trots deras lojalitet mot Frankrike behandlades de ofta som andra klassens soldater. Några år efter kriget togs ett politiskt beslut om att stoppa utbetalningar av pensioner till de forna kolonisoldaterna, vilket än idag är upphov till kontrovers i Frankrike.

Filmen följer ett algeriskt förband som i krigets slutskede sätts in för att hjälpa de allierade återta Frankrike. Oerfarna och med minimal utbildning slussas de ut i kriget, där de röner inte oansenliga framgångar mot tyskarna. Trots detta råkar de ständigt ut för negativ särbehandling i form av uteblivna permissioner, outbetalda soldatlöner och brutna löften.

Stridsscenerna är intensiva och välgjorda, även om de ibland tänjer lite på trovärdigheten, men fokus ligger inte på krigandet i sig utan på de vedermödor och orättvisor de algeriska soldaterna stöter på mellan skärmytslingarna. "Infödd soldat" har på det viset mer gemensamt med Stanley Kubricks "Paths of Glory" än "Rädda menige Ryan". Krigets vardag skildras med en trovärdighet vilken i kombination med karaktärsporträtten skapar ett starkt drama om de olycksaliga soldaternas prövningar.

En aspekt jag gärna sett att filmen fördjupat sig mer i är de religiösa konflikter som uppstår när de muslimska algererna finner sig krigande för ett kristet Frankrike. Detta berörs flera gånger i förbigående, men filmen tillåter sig aldrig mer än att skrapa på ytan beträffande denna problematik. För "Infödd soldat" har i första hand ett mycket tydligt syfte, att försöka belysa vad dessa människor gjort för Frankrike och hur de för detta aldrig fått något egentligt erkännande. Resultatet är övertygande, och om det gått till på det vis som filmen gör gällande är det verkligen en skamfläck i Frankrikes historia.

Som film är "Infödd soldat" både underhållande och gripande, inte så mycket för stridsscenerna i sig som för karaktärsporträtten och vardagsskildringen. Dessutom skildrar den andra världskriget ur en synvinkel mig veterligen aldrig tidigare antagen, och det är förstås trevligt att ta del av en bit historia som inte lärs ut i skolan.


EXTRAMATERIALET

Det finns inget extramaterial på denna utgåva.


TRE SAKER

1. Slutscenerna känns stilmässigt nästan direkt kopierade från "Rädda menige Ryan". Dock med sentimentaliteten utbytt mot bitterhet.

2. Originaltiteln är "Indigènes" - "Infödingar".

3. Fodralet anger felaktigt bildproportionerna 1.85:1. Filmen visas i 2.35:1.


JOEL FORNBRANT (2007-07-19)
KOMMENTARER - Inga kommentarer än
TIPSA EN KOMPIS OM RECENSIONEN
Din mailadress:
Din kompis mailadress:
Spamskydd:
7x5 =

20 senaste recensionerna i kategorin krig
50 senaste recensionerna
Sök i arkivet Titel eller fritext
Genre: Krig
Format: DVD
Region: 2
Antal skivor: 1
Utkomstår: 2007
Bolag: Noble Entertainment
Ljud: Dolby Digital 5.1
Bild: Anamorfisk widescreen 2.35:1
Köp filmen hos:
Delning:
RECENSERAT DENNA DAG (5/8):
Alla recensioner från denna dag
NIO TIPS FRÅN JUNI/JULI
12 SENASTE
ACTIONFILMERNA